Skip to main content

Lyrics of Ramadasu Keertana Ramachandraaya Janaka Raajajaa Manoharaaya

Image credit: bhadrachalaramadasu.com
Ramachandraya Janaka Rajaja Manoharaya is a famous Mangalam song i.e. benediction song in Telugu language, composed by Bhakta Ramadasu of 17th century C.E. He was an ardent devotee of Lord Rama and constructed Sita Ramaswamy temple at Bhadrachalam during his tenure as Tahsildar of the place.

In this Keertana Bhakta Ramadasu glorifies the qualities of Lord Rama. The keertana is sung in Navaroj raagam which is very much similar to Sankarabharanam ragam. Navaroj raagam is adopted from the folk lores (janapada geyams).

Pallavi
Ramachandraaya janaka raajajaa manoharaaya maamakaa bheeshtadaaya (maamaka + abheeshta) mahita mangalam

Charanam 1
Kosalendraya (or kosalesaya) manda haasa daasa poshanaaya 
vaasavadi vinuta sarva daaya (or sarva raaya) mangalam

Charanam 2
Chaaru kumkumopeta (or charu megha roopaya) chandanaadi charchitaaya
Haaraka sobhitaaya bhoori mangalam

Charanam 3
Lalita ratna kundalaya Tulasivana maalikaaya jalaja sadrusa dehaya charu mangalam

Charanam 4
Devaki putraaya deva devottamaaya chava jata guruvaraaya bhavya mangalam

Charanam 5
Pundareekakshaya poorna chandrananaya andajata vahanaya atula mangalam

Charanam 6
Vimala roopaya vividha vedaanta vedyaaya 
sumukha (or sujanachitta kaamitaya subhada mangalam

Charanam 7
Raamadaasaya mrudula hrudaya kamala (or tamarasa) nivaasaya 
Swami Bhadra girivaraaya sarva mangalam

Listen to the Mangala Harati song


Comments